Professioneel adviseren vanuit TA

> Van zelfkennis naar een resultaatgerichte advisering

AANMELDEN

Waarom is de training gratis met jouw STAP-budget? Wat is STAP? >>

 • Heb je regelmatig een adviesrol in je dagelijks werk?
 • Wil je daarin succesvoller zijn?
 • Wil je de acceptatie van je adviezen verbeteren?
 • Wil je dat de effectiviteit van je advies wordt vergroot?

Als je in je dagelijks werk regelmatig een rol hebt in het adviesproces en je meer impact wilt maken met jouw advies, dan is de 4-daagse training Professioneel Adviseren vanuit TA wat voor jou. Met praktische inzichten in hoe processen en interacties tussen mensen verlopen, kun je effectiever invulling geven aan je adviseurschap. Door afstemming, aanpassingsvermogen en het managen van verwachtingen word je eerder betrokken in het adviesproces én maak je jouw adviseurschap effectiever en efficiënter.

Herken je één van de volgende situaties, gedachten of gevoelens:

 • Weer een verandering in de organisatie. Wat betekent dat nu allemaal weer voor de impact van mijn advies?
 • Hoe pas ik me aan, aan deze verandering zonder mezelf te verliezen?
 • Hoe geef ik betekenisvolle feedback en hoe ga ik om met feedback die ik ontvang?
 • Ken je het gevoel dat jouw energie weglekt na een negatieve reactie op een advies of wanneer de impact en uitkomst van de uitvoering onbevredigend is?
 • Wat maakt dat ik weerstand ervaar op mijn advies?
 • Hoe komt het dat ik de manier van communiceren van anderen soms lastig vindt of moeilijk te begrijpen?
 • Kom je jezelf tegen in professionele situaties waarin je je ongemakkelijk voelt?

Breed instrumentarium ontwikkelen

 • als interne of externe adviseur binnen een organisatie
 • als stafmedewerker die regelmatig wordt gevraagd te adviseren
 • als manager, die regelmatig adviezen geeft aan de (concern)directie
 • als consultant bij een adviesbureau
 • als zelfstandig adviseur

Deze training is voor adviseurs en professionals met een adviserende rol:

We leven in een tijd met veeleisende vragen aan organisaties, uit het werkveld of uit de samenleving. Het is daarbij niet altijd makkelijk om te communiceren op een manier die door de ander ook echt gehoord kan worden. Hoe geef je jouw adviseurschap vorm zodat de ander je boodschap positief ontvangt? Hoe vind je de balans om alle belangen mee te wegen in jouw advies? Het helpt als je begrijpt dat je meerdere opties hebt om invulling te geven aan de communicatie met de ander en dat je dus kunt ‘spelen’ met je opties.

Resultaat van de training

 • Je bent je bewust van je eigen communicatie en kunt verschillende communicatiestijlen inzetten
 • Je kunt contact opbouwen en afstemmen met gebruikmaking van de ‘egotoestanden’
 • Je krijgt inzicht in de ‘boven- en onderstroom’ die een belangrijke rol spelen bij de acceptatie van adviezen
 • Je brengt structuur aan in je adviesgesprekken.
 • Je kunt omgaan met weerstand en belangentegenstellingen
 • Je kunt adviezen overtuigender presenteren
 • Je weet hoe je kunt bouwen aan draagvlak

Transactionele Analyse

Om professioneel te adviseren is het zinvol om te leren hoe je gedrag ontstond en hoe welke impact dat heeft op de kwaliteit van je advies. In de Transactionele Analyse (TA), wordt gewerkt met drie uitgangspunten:

 1. Ik ben OK en jij bent OK
 2. Iedereen kan denken
 3. Veranderen is mogelijk.

Klinkt simpel en is best nog lastig om jezelf aan te leren. Daar gaan we je bij helpen!

Je gaat leren hoe je besloot tot je script (dat is jouw verhaal over jouzelf in relatie tot de mensen om je heen) en hoe deze set van overtuigingen jouw adviserende rol in het hier en nu beïnvloeden. Je krijgt helder hoe deze inzichten je helpen om effectiever te worden in het werk dat je doet. Je wordt er een betere professional van met meer flexibiliteit en creativiteit in je advisering.

In je rol als adviseur spelen ook leidinggevende aspecten een rol. Deze training biedt je opties om een sterkere (persoonlijk) leider te worden en daardoor beter in staat bent om invulling te geven aan je rol als adviseur of consultant.

Do I and others benefit

De betekenis van Transactionele Analyse is: het analyseren van de transacties tussen mensen. Je analyseert de transacties van jou met de ander. Doordat je leert te begrijpen wat er in jou gebeurt en welk gedrag je daardoor ontwikkelt, krijg je de mogelijkheid om het anders te gaan doen. TA geeft je snel inzicht in je overtuigingen, gedrag en gevoelens en reikt de middelen aan om jezelf te ontwikkelen. TA zorgt ervoor dat je bewust bent van de manier waarop je vanuit je historie gewend bent te reageren op anderen. Vervolgens krijg je opties om niet-effectieve communicatie om te zetten in effectieve communicatie.

Met TA leer je je oordeel uit te stellen. Vragen te stellen vanuit een houding die door de ander geaccepteerd kan worden en te communiceren op een effectieve manier die gezond is voor jou en de mensen om je heen (“Do I and others benefit”).

Zo werk je in de training

Je leert op professionele wijze te adviseren in deze 4-daagse training. We werken daarbij met behulp van concepten uit TA. Daarbij gaat het over jezelf en de sociale interactie met de ander.

Je krijgt theorie aangeboden vanuit de TA-concepten in oefeningen en gesprekken. De oefeningen zijn praktisch en helpen je om de dag na de training direct in te zetten!

Je ontvangt na afloop van de training een internationaal erkend certificaat TA101. Dat is belangrijk als je verder wilt studeren in TA en sowieso een prachtig erkenning van het feit dat je deze training hebt doorleefd. Erkenning is tenslotte één van de basisconcepten in TA!

Je bent van harte welkom om je aan te melden. Een start vereiste is er niet, behalve de wil om jezelf te ontwikkelen!

Programma Professioneel adviseren vanuit TA

Hieronder een inkijk in het programma:

TRAININGSDAG 1 | IK VERSUS DE ANDER

Thema’s en onderwerpen:

 • Voordat je afspraken maakt, is contact essentieel.
 • Wat is Transactionele Analyse. Het is de taal die je leert te gebruiken om je professionele advies vorm te geven
 • DE basis van je adviseringstrajecten. Hoe manage jij de verwachtingen van jezelf en de ander?
 • Driehoeks contracteren en Multilevel contracteren geven verdieping aan het contracteren die je helpen om het speelveld met de stakeholders helder te krijgen en daarop te contracteren
 • Egotoestanden en transacties zodat je effectiever kunt zijn in de communicatie rondom je advisering

TRAININGSDAG 2 | HOE IS JOUW MANIER VAN ADVISEREN ONTSTAAN?

Thema’s en onderwerpen:

 • Vanuit welke basispositie in jezelf adviseer je eigenlijk?
 • Menselijke ‘hongers’; wat is de basis van de adviesvragen die je krijgt?
 • Strooks (met de juiste mate van erkenning minder weerstand voor jouw advies)
 • Drivers en stoppers. Welke werkstijl drijft jouw advies? En waar komt dat vandaan, zodat je opties leert om sterker te adviseren?

TRAININGSDAG 3 | VERDIEPEN VAN DE BASIS VAN JOUW ADVISERING

Thema’s en onderwerpen:

 • Meer adviezen geënt in het hier en nu, oftewel: autonomie als basis voor je advisering
 • Hoe geef je coachend advies zodat de ander de echte vraagstukken erkent?
 • Oude gevoelens in een nieuw jasje die soms weerstand oproepen (h)erkennen
 • Advisering en coachend leiderschap dat je advisering helpt, vraagt om echt contact, zodat er geen gedoe ontstaat. Hoe borg je professionele intimiteit?

TRAININGSDAG 4 | BETER PROFESSIONEEL ADVISEREN

Thema’s en onderwerpen:

 • Elk contactmoment dat je hebt, volgt een structuur over hoe we tijd gebruiken. Inzicht in dit concept helpt je om effectiever overleggen te voeren met een beter resultaat.
 • Dramadriehoek als er dan toch gedoe ontstaat rondom je advisering, hoe kom je daar dan weer uit? Daar helpt de winnaarsdriehoek!
 • Omstanders rondom het drama hebben veel impact op het ‘gedoe’. Inzicht hierin helpt je in je rol als adviseur.

Je leert werken in de relatie zodat je als professioneel adviseur beter inspeelt op de behoeften van jezelf en de ander.

Opleidingsdata

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Maandag en dinsdag 17 en 18 april 2023 Maandag en dinsdag 8 en 9 mei 2023

De trainer

Als trainer en supervisor is Patrick continu aan het ontwikkelen om trainees, coachees en organisaties vanuit heldere analyses de juiste ondersteuning te bieden. Patrick werkt internationaal, examineert andere TA-ers, werkt in en aan organisaties, geeft training en coacht medewerkers.

Patrick Odendaal