Groepsdynamisch werken en Systeemdenken

> Bewustwording van structuren en dynamieken binnen groepen

AANMELDEN
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Groepsdynamisch werken en bewustwording van de emotionele structuur binnen groepen

 • Loop je soms ook aan tegen de weerbarstigheid van een team of groep?
 • Krijg je er de vinger niet achter waarom veranderingen zo stroef lopen?
 • Weet je niet wat je kunt doen om terugkerende patronen te doorbreken?
 • Zie je welke rol jezelf speelt om gezamenlijke doelstellingen te realiseren?

Groepen acteren vanuit zowel een cognitieve als een emotionele structuur. Keuzes komen vaak tot stand vanuit een cognitieve structuur, maar of die werkelijk tot het gewenste resultaat komen, leidt af van de emotionele structuur.

Bewustwording van structuren binnen teams, vraagt ook om onderzoek naar je eigen rol daarin. Kun jij jezelf in de context van je organisatie onder de loep nemen? Begrijpen van onbewuste patronen en structuren maakt het eenvoudiger om tot een effectief bewust handelingsrepertoire te komen waardoor lastige dynamieken hun verlammende werking verliezen.

In de training wordt gewerkt vanuit psychodynamisch onderzoek van teamstructuren gekoppeld aan organisatieopstellingen. Door de combinatie van groeps(psycho)dynamisch werken en organisatieopstellingen ontstaat een praktisch kader van alternatieve probleemoplossende strategie├źn. Onzichtbare groepsprocessen worden zichtbaar waardoor complexiteit in groepen makkelijker te doorgronden is.

Wat kun jij met deze opleiding?

 • Herkennen van de werking van cognitieve en emotionele structuur binnen groepen
 • Als leider kunnen blijven staan in uitingen van de emotionele structuur van het team
 • Patronen binnen groepen onderzoeken en begrijpen en er woorden aan kunnen geven
 • Contextueel leren kijken vanuit persoon, rol en organisatie
 • Leren omgaan met het continue proces van verandering en de onzekerheden die daarbij horen

Professionele performance binnen teams

Eric Berne was een tijdgenoot van Bruce Tuckman en Wilfred Bion. Alle drie hebben ze prachtige inzichten gedeeld over het ontstaan, de werking en de ontwikkeling van groepen. Daar werken we mee in deze opleiding.

Inzicht in en kunnen werken met groepsdynamieken zorgt ervoor dat je als (bege)leider jouw team kunt begeleiden naar een optimale professionele performance. Daar ligt de focus van deze opleiding. Jou de middelen geven om constructieve invloed uit te oefenen op de groep waarmee je werkt, zodat deze zich kan ontwikkelen van het interne proces naar professionele performance op prettige en effectieve wijze.

Voor wie

De opleiding bouwt voort op de opleiding TA Management en Organisatieontwikkeling of vergelijkbare opleidingen (bijvoorbeeld TA voor Schoolleiders) en op de Masteropleiding en is bedoeld voor mensen die een sturende of adviserende rol binnen organisaties vervullen:

 • leidinggevenden binnen overheidsorganisaties
 • leidinggevenden in (zorg)instellingen
 • managers in dienstverlening en bedrijfsleven
 • opleidingsmanagers
 • schoolleiders en onderwijsdirecteuren
 • trainers
 • mediators en organisatieconsultants

Wat kun jij als leider bereiken met deze opleiding groepsdynamisch werken?

 • Herkennen van de werking van cognitieve en emotionele structuur binnen teams en invloed uitoefenen in beide structuren
 • Als leider kunnen bewegen binnen de emotionele structuur van het team zonder in de overdracht te raken
 • Contextueel leren kijken vanuit persoon, rol en organisatie en vanuit alle stakeholders bij veranderingsprocessen in (overheids)organisaties, scholen of instellingen.
 • Leren omgaan met het continue proces van verandering en de onzekerheden die daarbij horen
 • Vanuit brede visie leren kijken hoe veranderingsprocessen dienstbaar kunnen zijn aan de primaire missie van jouw organisatie
 • Teamleden helpen bij de ontwikkeling van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam bij hun functioneren in het bedrijfsproces
 • Leren werken vanuit de onderstroom van de (overheids)organisatie, school of instelling bij (cultuur)verandering
 • Eigen organisatie overstijgende visie ontwikkelen en visie van anderen herkennen en hierop inspelen
 • Vanuit brede visie leren kijken hoe veranderingsprocessen dienstbaar kunnen zijn aan de primaire taken van de organisatie, instelling of school
 • Voor onderwijsorganisaties: integratie van het primaire onderwijsproces (leerling tot leren laten komen) bij veranderingsprocessen en bij de vorming van structuur en samenwerking

Opleidingsdagen

dinsdag 23 april 2024

woensdag 24 april 2024

dinsdag 4 juni 2024

woensdag 5 juni 2024

De trainer

Pia is oprichtster van Plata Opleidingen en heeft verschillende trainingsmethodieken en -modellen ge├»ntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s. Pia is verantwoordelijk voor de basisopleiding TA Management en Organisatie en de vervolgopleiding Groepsdynamisch Werken.

Pia Umans