Over het TA Instituut

Het TA instituut is onderdeel van de Plata Opleidingen groep. Binnen de Plata Opleidingen groep wordt al vele jaren gewerkt met concepten uit de Transactionele Analyse (TA), zowel in de open trainingen en opleidingen, waar deelnemers worden

ondersteund en uitgedaagd om hun ontwikkelingspotentieel tot bloei te brengen, als binnen organisaties, waar teams worden ondersteund om de gezamenlijke ambities waar te maken.

Pia Umans

“Persoonlijke bewustwording en ontwikkeling is de basis van professionele ontwikkeling. ‘Wie zijn geschiedenis kent hoeft deze niet te blijven herhalen’, is een bekende uitspraak. De eerste organisatie in je leven was je gezin van herkomst. Daar is de eerste imprint ontstaan hoe je je in groepen gedraagt en hoe je met leiderschap omgaat. Bewustwording van je oude gedragspatronen maakt dat je herbesluiten kan nemen en opties kunt onderzoeken om tot nieuw gedrag te komen, afgestemd op het hier en nu.”

Pia Umans is oprichtster van Plata Opleidingen en initiator van het TA instituut. Vanuit verschillende disciplines en haar jarenlange ervaring heeft zij trainingsmethodieken en -modellen geïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s.

Pia is gespecialiseerd in het werken met organisatiescriptanalyse binnen teams en organisaties, waarmee het succes van veranderingstrajecten binnen organisaties kan worden

Verduurzaamd. Pia heeft in alle opleidingen, die zij heeft geïnitieerd Transactionele Analyse als trainingsmodel geïntegreerd naast modellen en werkwijzen uit de NLP, het Systemisch Werk en het Groepsdynamisch Werk.

Pia begeleidt de opleidingen Strategisch Coachen, TA Management en Organisatieontwikkeling en Groepsdynamisch Werken.

Monique Schaap

“Transactionele Analyse is voor mij een bewezen ontwikkelingspsychologie en een communicatiemodel waarmee ik met begrijpelijke taal tot bewust en belichaamd contact met mijzelf en de ander kom. Ik geef vorm aan Transactionele Analyse”

Monique is al tientallen jaren begeleider en opleider in Transactionele Analyse. Haar eerste aanraking met TA was de 3-jarige opleiding professionele communicatie (1996-1999). Daarin en sindsdien heeft ze veel van zichzelf geleerd. Cliënten krijgen daarmee een begeleider, die haar eigen processen goed kent, waardoor zij optimaal beschikbaar is voor het ontwikkelingsproces van degene die ze begeleidt. Naast haar werk in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verzorgt zij sinds 2008 opleidingen met TA, NLP en Systemisch werk bij Plata Opleidingen.

In 2016 heeft zij haar meerjarige opleiding ‘Transactionele Analyse Psychotherapie’ afgerond. Aansluitend is zij zich verder gaan specialiseren in ‘Embodied coaching’ en ‘Vakmanschap in herbeslissen’. Hiermee geeft zij meer diepgang aan de klassieke TA. Met deze twee stromingen geeft zij deelnemers de optie om lichaam en taal congruent te maken. Met de combinatie van Embodied coaching en Herbeslissingswerk heeft Monique een uniek profiel binnen de TA in Nederland. Momenteel is zij bezig met het behalen van haar internationale certificering Transactionele Analyse.

Dennis Vrooland

Groei en ontwikkeling in teams vragen om een bedding van veiligheid en vertrouwen. Als dat voelbaar is kun je als leider mensen aanmoedigen en uitdagen risico’s te nemen en stappen te zetten. Caring en daring in balans. Ik draag daar, als secure base, graag een steentje aan bij.’

Eén van de 3 uitgangspunten van de TA, “Ik ben oké en jij bent oké”, heeft Dennis in zijn innerlijk kompas gegraveerd. Hij vindt het belangrijk dat mensen zich welkom voelen. Het favoriete motto van Dennis is ‘Put the Fish on the Table’; zeggen wat gezegd moet worden om echt samen verder te komen.

Dat gaat over de volle verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt en hoe je het zegt. En dus ook de verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je niet zegt! Dennis is ook internationaal gecertificeerd NLP Trainer – Core NLP. Tevens is hij opgeleid als Secure Base teamcoach. Dennis faciliteert graag het ‘goede en echte gesprek’ in teams en organisaties.