Strategisch Coachen

> Mensen en teams coachen op autonomie

AANMELDEN

Wil je in de professionele omgeving of privé leren werken met TA-concepten, die je direct kunt toepassen?

Waarmee je grenzen kunt verleggen, voor jezelf of samen met anderen in een groep of team? Binnen het TA Instituut helpen we je graag op weg met een TA-opleiding of training of met de procesbegeleiding van jouw team of de organisatie. Je bent welkom om jouw vraag of thema te komen onderzoeken.

Met Strategisch Coachen naar gericht coachdoel

Strategisch Coachen richt zich op het ontwikkelen en verbeteren van coachtechnieken om mensen en organisaties te coachen bij het ontwikkelingsproces naar een specifiek punt of doel in de toekomst, waarbij autonomie centraal staat. In de training werk je met verschillende concepten uit de Transactionele Analyse (TA).

Weerstand verminderen met Strategisch Coachen

In de training Strategisch Coachen oefen je met verschillende leerstijlen en leervormen. Je leert feiten van aannames te scheiden en belemmeringen om te zetten in doelen.

Je leert werken met microsimulaties. Daarmee kom je snel tot de kern van het probleem:

  • bij een cliënt
  • bij een medewerker
  • met een leerling
  • wanneer iets zich binnen een team of organisatie voortsleept

Je gaat leren om anderen aan te zetten zelf na te denken, hoe je weerstanden vermindert en zelf valkuilen vermijdt.

Coachmatrix

Je gaat werken met de Coachmatrix, die je de ruimte geeft om de ingangen te kiezen die het best aansluiten bij jouw cliënt, medewerker of leerling en waarmee jouw begeleidingstrajecten effectiever worden.

Strategisch Coachen proces levert veel op

Met de methode van het Strategisch Coachen ontwikkel en verbeter je jouw technieken en methoden om het proces van coachen en begeleiden doeltreffend te laten verlopen door:

  • een coachproces te bieden waarin de cliënt zich makkelijk openstelt
  • snel inzicht te krijgen in wat er speelt bij door cliënten ingebrachte thema’s
  • gesprekken met de coachee, die makkelijker te kaderen zijn
  • het ontwikkelen van autonomie bij cliënten, medewerkers, leerlingen of collega’s in het begeleidingsproces
  • buiten het proces van de coachee te blijven, zodat je niet je eigen ideeën opdringt

Opleidingsdata

Donderdag en vrijdag 8 en 9 juni 2023

De trainer

Pia is oprichtster van Plata Opleidingen en heeft verschillende trainigsmethodieken en -modellen geiïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramms’s. Pia is verantwoordelijk voor de basisopleiding TA Management en Organisatie en de vervolgopleiding Groepsdynamisch Werken.

Pia Umans