Supervisie voor TA professionals

> Praktijkervaring opdoen met het werken met TA

Kader voor je professionele praktijk

De TA opleidingen die het TA instituut biedt, geven een professioneel kader en oefenmateriaal om het werken met TA te leren in de professionele context.

Professionals die werken met TA of daarvoor in een opleidingstraject zijn, kunnen hun vaardigheden en competenties vergroten door te werken in supervisie.

De Supervisie voor TA professionals wil daarvoor een kader bieden. Voor jezelf als begeleider en voor je (potentiële) cliënt. De supervisie wil aanmoedigen dat je werk succesvol uitvoert, op een professionele en (ethisch) verantwoorde manier.

Ervaren, oefenen en experimenteren voor (aankomende) TA professionals

Het TA instituut werkt met Supervisiegroepen die in co-creatie besluiten over de behoeften voor de supervisiesessie. Het kan gaan om:

  • Uitwerken van een cliënt-casus
  • Oefenen met concepten en de toepassing daarvan
  • Werken met het persoonlijke leerproces

De volgende werkvormen worden hier wel voor toegepast:

  • Cascade supervisie (de een superviseert de ander en een derde observeert)
  • Een supervisant presenteert een casus of een concept en werkt hiermee met de groep
  • Bespreken casuïstiek rondom ethiek, cliënten, toepassing TA modellen

Professionele begeleiding

Natuurlijk kan een dergelijke professionele manier van werken niet zonder ervaren en gecertificeerde supervisor. De supervisie wordt altijd ondersteund door een senior trainer van het TA instituut met ervaring en competenties in het geven van supervisie.

Vooropleiding Supervisie voor TA professionals

Voor deze Supervisie voor TA professionals is minimaal een TA101 opleiding of een opleiding met vergelijkbare basiskennis van de TA (bijvoorbeeld Practitioner of Masteropleiding) vereist. De opleiding is gericht op casuïstiek en thema’s waar je in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt.

Bij uitstek sluit de supervisie aan op iedereen die een gerichte TA opleiding heeft gevolgd, bijvoorbeeld:

  • (oud-)deelnemers aan de opleidingen TA| Management & organisatie ontwikkeling, Groepsdynamisch werken en Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO)
  • professionals die een vergelijkbare opleiding of werkervaring hebben

Intake Supervisie voor TA professionals

Voor extern opgeleide begeleiders zal voorafgaand aan de Supervisie voor TA professionals een intakegesprek plaatsvinden waarin zal worden beoordeeld of de vooropleiding aansluit bij de supervisie.

Inschrijving is binnenkort mogelijk!