TA Essentials | Transactionele Analyse basistraining

> Inzicht in en werken met Transactionele Analyse

AANMELDEN

Wil je in de professionele omgeving of in je privéleven leren werken met modellen en concepten uit de Transactionele Analyse (TA), die je direct kunt toepassen?

Waarmee je grenzen kunt verleggen, voor jezelf of samen met anderen in een groep of team? Binnen het TA Instituut helpen we je graag op weg met een TA-opleiding of training of met de procesbegeleiding van jouw team of de organisatie. Je bent welkom om jouw vraag of thema te komen onderzoeken.

Basisideeën van de TA in de TA 101

In deze TA 101 krijg je in korte tijd inzicht in de werking van de TA modellen en leer je hoe je de verkregen inzichten toe kunt passen in je werk en je individuele leefomgeving. De 2-daagse TA 101 is het basiscertificaat voor de Transactionele Analyse. Het TA 101 certificaat is erkend door de Europese en Internationale TA Associatie (EATA/ITAA).

Basisbegrippen Transactionele Analyse TA 101

Centraal in de Transactionele Analyse (TA) staan de ‘egotoestanden’ die in ieder mens – en ook in teams en organisaties – te herkennen zijn. De TA onderscheidt de Kindtoestand, de Oudertoestand en de Volwassenetoestand. De TA onderzoekt welk deel de boventoon voert en kijkt naar de onderlinge trans-acties (ik doe jou iets, en jij doet iets terug). Door middel van TA wordt deze informatie gerangschikt en geanalyseerd, onder andere door bewustwording van het eigen ‘script’ en dat van anderen. Er wordt daarmee op een snelle en heldere manier inzicht verkregen in de ik-persoon en in communicatiepatronen tussen mensen, en TA reikt de middelen aan om daarin concreet veranderingen aan te brengen.

Basisideeën van de TA in de TA 101

In deze TA 101 krijg je in korte tijd inzicht in de werking van de TA modellen en leer je hoe je de verkregen inzichten toe kunt passen in je werk en je individuele leefomgeving. De 2-daagse TA 101 is het basiscertificaat voor de Transactionele Analyse.

Opleidingsdata

Maandag en dinsdag 23 en 24 september 2024 Maandag 7 oktober 2024