TA en de taal van het lichaam

> Verdiepend werken met persoonlijke patronen

AANMELDEN
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Einstein zei ooit: ”Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

  • Herken je dat je elke keer weer in dezelfde soort situaties beland, waar je je achteraf vervelend over voelt?
  • Dat je jezelf tegenhoudt om te groeien?
  • Dat je vastloopt en je je er diep van binnen ongelukkig over voelt?

Wij mensen zijn patroondieren. Vanaf onze vroege jeugd leer je jezelf aan wie jij bent, in deze wereld, met deze mensen om je heen. Je nam besluiten over jezelf en die werden jouw overtuigingen. Soms beperken die je enorm. In Transactionele Analyse (TA) noemen we dat Script.

Inmiddels ben je volwassen en heb je veel bijgeleerd en wil je jezelf losmaken van die beperkingen in jezelf. Je voelt je onderliggende behoeften en weet niet wat je daarmee kunt. Sommige behoeften worden zo sterk dat je daarnaar wilt gaan luisteren, maar hoe?

En je merkt misschien ook dat je telkens weer terugvalt in die hardnekkige patronen!

TA en de taal van het lichaam geeft ruimte in jezelf!

TA is een taal die je helpt begrijpen wat er in jezelf gebeurt. Dat is heel krachtig en het geeft fantastische middelen om jezelf te ontwikkelen. Het kan daarbij ook heel goed helpen dat je naar de lichamelijke reacties van je lijf leert luisteren.

De taal van het lichaam

In essentie verschillen we niet veel van vroegere mens en dieren. Ons lijf is gebouwd om te reageren op paniek en schrik. Je hebt vast wel gehoord van de termen ‘Fight, flight or freeze’. Ons lijf reageert vanuit diverse dieperliggende patronen, die zijn gemaakt om ons te beschermen.

Wanneer een wolf voor je neus staat, reageert je lijf bliksemsnel door je grijze hersenen (de neo cortex; waar je ratio zijn werk doet) voorbij te gaan en direct je lijf aan te sturen door te vechten, te vluchten of te bevriezen. Basale emoties zijn fysieke ervaringen die door ons hart en hoofd worden vertaald naar gevoelens (ik ben bang, ik ben boos, ik ben verdrietig, ik ben blij).

In de training persoonlijk werken met TA en de taal van het lichaam werk je vanuit deze dieperliggende patronen. Jouw lichamelijke signalen vragen om een antwoord dat aansluit op dieperliggende behoeften. Impasses en blokkades zijn opgeslagen in jouw lichaam. Deze kunnen worden doorbroken wanneer je leert te anticiperen op signalen van jouw lichaam. Verandering van basale lichamelijke patronen ondersteunen je autonomie. Loslaten vanuit je lichaam geeft je een nieuw houvast in je persoonlijke ontwikkeling.

Emoties en de taal van het lichaam

Emoties zijn lichamelijke ervaringen die je allerlei signalen geven vanuit je brein. Daarom heet deze training TA en de taal van het lichaam.

Amerikaanse psychologen kwamen na een groot onderzoek tot de conclusie dat 80%-90% van ons handelen en communiceren onbewust gebeurt. Jouw lichaam stemt zich – of je dat nu wil of niet – af op de ander. Jouw lichamelijke reacties zijn een respons op sociale interacties.

De diepste lagen in jouw zenuwstelsel zijn de neurologische circuits die al jaren geleden zijn aangelegd. De lichamelijke indruk die door de betekenisvolle ander wordt achtergelaten, zorgt ervoor hoe jouw reacties in latere relaties worden aangestuurd. Wanneer je op jonge leeftijd veel stress hebt ervaren, dan vertoon je als volwassene vaak stress gerelateerde fight, flight of freeze reacties. Vanuit deze ervaring kwam jij als kind tot een beoordeling van de realiteit. Je vertelde jezelf verhalen en taal creëert werkelijkheid. Jij creëerde zo jouw werkelijkheid.

Scriptpatronen en de taal van het lichaam

De patronen die je laat zien in hoe jij de wereld en jouw gevoelens daarover ervaart en hoe je daarover denkt (inclusief jouw overtuigingen) zijn patronen van het lichaam. Het lichaam vertelt een eigen verhaal … het liegt niet!

Door de taal van het lichaam te leren begrijpen, kan jij ‘jonge’ scriptpatronen die jouw lichaam heeft opgeslagen veranderen. Deze training geeft je daar heldere handvatten voor.

Werkwijze

Tijdens de training werken we met diepgaande methodieken vanuit de TA zoals ‘redecision’, het ‘parent interview’ en ‘embodied coaching’.

De taal van het lichaam wordt als ‘rode draad’ toegepast om verdiepend te werken met persoonlijke patronen. Denk hierbij aan:

Het protocol omvat de oorspronkelijke ervaringen die de basis vormen van het script. Het Kind ego toestand bewaard in het bijzonder psychomotorische patronen. Deze patronen worden aangestuurd vanuit ons brein. Neurologische basiskennis die ten grondslag ligt aan het werken met signalen vanuit ons lichaam wordt behandeld.

Tijdens deze workshop word je uitgenodigd om jezelf open te stellen en je zelfregulerende vermogen te verrijken. De trainer werkt ervaringsgericht met je samen om je autonomie te vergroten. Door persoonlijke vragen te stellen, zal de trainer interventies afstemmen op jouw dieperliggende behoeften.

Opleidingsdata

Vrijdag en zaterdag

De trainer

Als trainer Monique werkte lang in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft veel ervaring als docent (NLP en TA), trainer en coach in persoonlijke- en groepsontwikkelingstrajecten. Kenmerkend in haar manier van werken is haar daadkracht, creativiteit en helderheid.

Monique Schaap