TA | Management & Organisatieontwikkeling

> Sturing in complexiteit van organisaties met TA

AANMELDEN

Leiding geven in de complexiteit van de organisatie

Organisaties bestaan uit mensen die samen zijn om een bepaald doel te bereiken. Daar is leiderschap nodig. Voor leiderschap is durf nodig en de vaardigheden om leiding te geven. Mensen in de organisatie hebben elk hun overtuigingen, gedragingen en gevoelens die van invloed zijn op de effectiviteit. Om daar constructief mee om te kunnen gaan is het voor leiders, (team)coaches en consultants nodig om te begrijpen hoe hun eigen overtuigingen, gedragingen en gevoelens van invloed zijn op de mensen met wie ze samenwerken. Positief of negatief; invloed is er altijd.

Transactionele Analyse (TA) en organisatieontwikkeling

De opleiding TA | Management & Organisatieontwikkeling is een ontwikkelingstraject voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van organisaties te onderzoeken. Dit onderzoek start met de eigen overtuigingen, gedragingen en gevoelens. Dat noemen we Script. Vervolgens leer je dit toe te passen in de organisatie waarin of waaraan je werkt. Door zelf congruent te worden in wat je fysiek waarneemt, voelt, denkt en wat je overtuigingen zijn, kun je de organisatie ondersteunen naar meer congruentie. Dat leidt evenredig tot een beter resultaat, effectievere processen en meer werkgeluk.

TA model voor strategie en sturing in organisaties

Er is in organisaties complexiteit, ambiguïteit en onzekerheid. Dat vraag congruent management. Leren hoe je als persoon de organisatie binnenstapt in de rollen die je vanuit je functie bekleed, in de context van de organisatie. Onzekerheid binnen organisaties leren managen, niet-weten leren verdragen, complexiteit leren verduren en oordelen leren uitstellen. Het helpt allemaal om de eigen effectiviteit in het (be)sturen en het management van organisaties te vergroten. Deze opleiding TA | Management en Organisatieontwikkeling richt zich op personen die zich bezighouden met strategie en sturing in organisaties.

Voor wie

De opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen en wil leren werken vanuit Transactionele Analyse (TA) en die werkzaam is in een leidinggevende, sturende of adviserende functie binnen profit-organisaties en not-for-profit organisaties als onderwijs, gezondheidszorg en overheid:

 • managers en iedereen met leidingevende taken
 • (team)coaches
 • bestuurders
 • adviseurs
 • consultants
 • (interim) managers
 • (adjunct) directeuren
 • trainers

Praktisch

TA Management & Organisatieontwikkeling

Deze 10-daagse opleiding Transactionele Analyse, Management en Organisatieontwikkeling wordt gegeven in 5 blokken van 2 dagen. Toekenning van plaatsen (voor zover voldaan wordt aan de toelatingseisen) is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden TA opleiding

Om toegelaten te worden moeten deelnemers:

 • binnen organisaties te maken hebben met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen
 • bij voorkeur bekend zijn met Transactionele Analyse op het niveau van TA 101 (deze basistraining kan voorafgaand aan de TA opleiding Management & Organisatieontwikkeling worden gevolgd)
 • een intakegesprek voeren met een van de opleiders waarin zal worden bepaald of de vooropleiding en ervaring voldoende aansluit bij het te volgen TA ontwikkelingstraject.

Opleidingsduur en studiebelasting

De opleidingsdagen zijn steeds in blokken van 2 dagen. Het totale aantal bijeenkomsten is 10 dagen (20 dagdelen). Op de opleidingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. Daarnaast heeft elke deelnemer 4 intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 72 contacturen.

Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (4 x 12 uur). In totaal zijn dit 48 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 120 uur.

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten in de Transactionele Analyse en de toepassing daarvan in organisaties.

Indien tenminste 90% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsproces dan zal de deelnemer het certificaat voor de opleiding Transactionele Analyse TA | Management & Organisatieontwikkeling ontvangen.

De uren voor deze training tellen mee voor eventuele vervolgtraject naar het CTA (certified Transactional Analyst) certificaat.

Opleidingsdata okt’24 – feb’25

Maandag en dinsdag 14 en 15 oktober 2024

Maandag en dinsdag 18 en 19 november 2024

Maandag en dinsdag 9 en 10 december 2024

Maandag en dinsdag 13 en 14 januari 2025

Maandag en dinsdag 3 en 4 februari 2025

De trainers


Dennis is trainer en coach die vol voor het contact, de dialoog en een gezonde verbinding gaat, waarbij de focus ligt op datgene wat nog niet gezien is of kan worden. Zijn innerlijk kompas is gericht op welkom, veiligheid, vertrouwen, plezier, avontuur en no-nonsense.

Dennis Vrooland


Pia is oprichtster van Plata Opleidingen en heeft verschillende trainingsmethodieken en -modellen geïntegeerd en vertaald naar effectieve en opleidingsprogramma’s. Pia is verantwoordelijk voor de basisopleiding TA Management en Organisatie en de vervolgopleiding Groepsdynamisch Werken.

Pia Umans